MB 60
Zasklievanie:
  • hrúbka výplne 14-50 mm pre otváravé okná a 5-41 mm pre dvere a fixné zasklenia
Konštrukcia:
  • trojkomorové profily
  • prerušenie tepelného mostu z polyamidu
  • profily prispôsobené na montáž v štandarde EURO
Funkčnosť a vzhľad:
  • fixne zasklenia, sklopné, otváravé, otváravo-sklopné, výklopno-posuvné okná
  • bezpečnostné okná odolné voči vlámaniu
  • možnosť ohýbania profilov a vytvárania oblúkových konštrukcií
  • rôzny vzhľad zasklievacích líšt: STANDARD, PRESTIGE, STYLE