MB 70
Funkčnosť a vzhľad:
  • fixne zasklenia, sklopné, otváravé, otváravo-sklopné, výklopno-posuvné okná
  • bezpečnostné okná odolné voči vlámaniu
  • možnosť ohýbania profilov a vytvárania oblúkových konštrukcií
Konštrukcia:
  • trojkomorové profily s pevnou konštrukčnou
  • prerušenie tepelného mostu z polyamidu
  • profily prispôsobené na montáž kovania v štandarde EURO