MB-SR 50
Využitie:
  • ľahký obvodový, výplňové steny, veľké presklené plochy, priestorové štruktúry: rotundy , svetlíky, zimné záhrady
Konštrukcia:
  • profily s pohľadovou širkou 50 mm
  • veľký výber profilov
Zasklievanie:
  • profily s pohľadovou širkou 50 mm
  • veľký výber profilov
Tepelná a zvuková izolácia:
  • nepretržité prerušenie tepelného mosta z materiálu HPVC
  • vysoká odolnosť proti prieniku vody a vetra