Zábradlia
Umiestnenie:
  • zábradlia pri rekonštrukcii vchodov bytových domov
  • balkóny, schodiská a iné
Konštrukcia:
  • ponúkame zábradlia z viacerých materiálov: kované, nerezové, ľahšie materiály pre estetické zábradlia