Strojárska výroba
Výroba:
  • rôzne strojárske súčiastky, konštrukcie atď
  • vyrábanie na klasických sústruhoch a frézach + CNC strojoch
  • frézovanie, vŕtanie, sústruženie, brúsenie a iné
Zameranie:
  • výroba vlastných konštrukcí
  • zákaznícka výroba podľa požiadavky